Privacy

SO CEE Lifestyle hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, heeft de organisatie soms persoonlijke gegevens nodig om haar dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 

Het beschermen van de privacy van uw persoonlijke gegevens is zowel in uw belang als in het belang van SO CEE Lifestyle. De organisatie waarborgt uw privacy en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Lees onderstaande Privacy Verklaring:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt de organisatie in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Een artikel of beeld op deze website zoals een recensie of interview, is altijd in overeenstemming geplaatst met de schrijver, maker of partner.
 • Persoonsgegevens die via het contactformulier binnen komen, gebruikt de organisatie enkel ter opvolging bij een gestelde vraag aan SO CEE Lifestyle.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt de organisatie tot gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Naam en e-mail ter correspondentie, adres/postcode en woonplaats voor post en fiscale redenen, telefoonnummer indien gewenst zodat de organisatie contact met u op kan nemen, betalingen van nota’s in onze administratie en het bedrijf dat de administratie verzorgt.
 • De persoonsgegevens die binnenkomen door een reactie op een blog post worden alleen gebruikt indien daar opvolging voor nodig is om u te helpen.
 • Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 
 • Indien u een coaching traject aanvraagt, zal er een uitgebreider Privacy document / beleid, omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens, u persoonlijk worden toegestuurd.
 • De organisatie geeft geen persoonsgegevens door aan andere / derden partijen tenzij dit wettelijk verplicht is of wanneer het nodig is om diensten aan u te leveren. Indien u bijvoorbeeld bij het plaatsen van een bestelling niet wilt dat wij uw naam en volledige adres gegevens doorsturen, mail dan naar info@so-cee.com
 • Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor doeleinden die niet rechtstreeks in het verlengde liggen van uw verzoek of aanvraag.
 • Correspondentie bewaren wij tot er geen reden meer is om deze te bewaren. Nota’s en betalingsoverzichten kan de organisatie pas verwijderen nadat de fiscale bewaarplicht is verlopen.
 • Cookies: deze website maakt geen gebruik van cookies die individuele persoonsgegevens onthouden en opslaan. Alleen voor navigatie en google wordt gebruik gemaakt van z.g. analytische cookies. (deze zijn niet gebonden aan een naam of adres).
 • De website van SO CEE Lifestyle wordt gehost.
 • De website is beveiligd middels een SSL certificaat. Dit kunt u zichtbaar herkennen door het https:// symbool in de domeinnaam en het slotje wat u vóór of achter de URL ziet. Dit zorgt ervoor dat er tussen de server van de website en een internet browser een extra beveiligingslaag wordt geplaatst. Uw gegevens kunnen zo niet onderschept worden bij een bezoek aan deze website.
 • De website van SO CEE Lifestyle is beveiligd door de beheerder middels een gebruikersnaam en wachtwoord.

Bewaartermijn 

SO CEE Lifestyle bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. In het kader van een coaching traject, betekent dit gedurende de duur van onbepaalde tijd, tenzij er schriftelijke opzegging is. 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. De organisatie zal binnen 30 dagen uw verzoek beantwoorden en indien juridisch/praktisch mogelijk met onze toestemming, uw gewenste verwijdering toepassen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via info@so-cee.com. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van de Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met de organisatie op.

Deze privacy verklaring kan ten alle tijden worden aangepast met behoud van recht van SO CEE Lifestyle.