Disclaimer

SO CEE Lifestyle (Kamer van Koophandel nummer 63120291), verleent u hierbij toegang tot de website SO CEE (www.so-cee.com) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

SO CEE Lifestyle behoudt zich daarbij het recht om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om overeenkomsten af te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een offerte overeengekomen door een partij in direct contact dan wel schriftelijk ondertekend met SO CEE Lifestyle.

Alle teksten en beelden op deze blog (tekst, interviews, recepten, foto’s, video, beelden, afbeeldingen) worden door SO CEE Lifestyle geschreven en/of in eigen beheer geproduceerd dan wel gemaakt of verkregen met toestemming van de eigenaar van deze beelden en/of tekstuele aanlevering. Op al deze uitingen rust dus auteursrecht zowel van SO CEE en/of de eigenaar waarvan het verkregen is. Het kopiëren/gebruiken zonder toestemming van SO CEE Lifestyle dan wel de eigenaar van de overige content (tekst en beelden), van content van deze website (www.so-cee.com) wordt daarom gezien als plagiaat. Indien je artikelen of passages uit artikelen van SO CEE Lifestyle gebruikt is dat prima en op eigen verantwoording. Wel is het dan zo netjes om een verwijzing naar de SO CEE Lifestyle blog/artikel op te nemen in jouw tekst of referentielijst.

Indien je van mening bent dat teksten, afbeeldingen en logo’s, of namen en merken, die gebruikt en vertoond worden op deze website, eigendom zijn van jouw of van jouw bedrijf terwijl dit niet zo of onjuist is vermeldt, stuur mij dan een reactie zodat ik dit kan aanpassen.

SO CEE Lifestyle spant zich in om in de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. SO CEE Lifestyle schrijft met name vanuit ervaringen dan wel persoonlijke adviezen op deze blog en is daarbij deskundig op bepaalde vakgebieden maar behoudt zich van het expert kunnen zijn op alle gronden/content gedeeld op deze blog.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededelingen van SO CEE Lifestyle.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij SO CEE Lifestyle. De inhoud van de website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Indien SO CEE Lifestyle constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt of een klacht hierover ontvangt, mag SO CEE Lifestyle zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

Indien naar het oordeel van SO CEE Lifestyle hinder, schade of ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van SO CEE Lifestyle, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mails (of andere gegevens), lekken van persoonsgegevens of activiteiten met betrekking tot virussen, is SO CEE Lifestyle gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

U vrijwaart SO CEE Lifestyle van alle claims van derden in verband met door u geplaatste reacties en SO CEE Lifestyle is daarmee niet verantwoordelijk voor de inhoud van persoonlijke reacties van gebruikers van deze website.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.